1 năm đăng quang HH Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê hỏi “Bạn nghĩ gì về tôi” và lời hồi đáp từ Phạm Hương

6